Na niewielkim stosunkowo obszarze, jaki zajmuj? Gda?sk Sopot i Gdynia mog? P??stwo zwiedzi? fortyfikacje wznoszone przez tutejszych mieszka?ców na przestrzeni 1200 lat, od VIII do XX wieku. Niewiel jest w Polsce miejsc, gdzie praktycznie w jeden dzie? mo?na obejrze? jak w ciagu stuleci rozwija?a si? my?l fortyfikacyjna.

Najwi?cej do zaoferowania ma oczywi?cie Gda?sk, ale to w Sopocie znajduje si? najstarsza fortyfikacja – pieczo?owicie zrekonstruowane grodzisko z VIII – X w., cho? mo?na tu równie? ujrze? pierwsz? lini? obrony przed inwazj? wojsk NATO.

W Gda?sku zapraszamy Pa?stwa do wycieczki szlakiem gotyckich umocnie? G?ównego Miasta z XIV – XV w. (a mo?e nawet z XIII w.). Na odkrycie przez Pa?stwa czeka zachowany w du?ej skali system nowo?ytnych umocnie? z XVI – XVII w., dzi?ki którym Gda?sk by? najpot??niejsz? twierdz? Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To tutaj znajduje si? zabytek unikatowy na skal? ?wiatow? – Twierdza Wis?ouj?cie oraz jedna z nielicznych zachowanych w Europie Redita Napoleo?ska. Dla pasjonatów nowszej historii oferujemy wycieczk? po nadbrze?nych fortyfikacjach z czasów pruskich w Brze?nie, Nowym Porcie i Stogach. Zapraszamy równie? Pa?stwa na Westerplatte, miejsce legndranej bitwy z 1939 r.

W Gdyni zach?camy Pa?stwa do odkrycia XX-wieczny ch obiektów obronnych. Od bunkrów wzniesionych w czasach II Rzeczypospolitej, przez niemieckie stanowiska artyleryjskie, schrony i torpedownie na Oksywiu i Babich Do?ach. Na zwiedzenie oczekuj? tak?e stanowska Baterii Artylerii Sta?ych na K?pach Okswyskiej i Red?owskiej wzniesionych w czasach PRL w celu odparcia imperialistycznego desantu.

Poprawiony (poniedziałek, 11 lipca 2011 18:23)

 

Strona korzysta z plików cookies w celu poprawy jako?ci serwisu zgodnie z Polityk? Plików Cookies RODO. Je?eli nie akceptujesz dost?pu do cookies zmie? ustawienia w Twojej przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information