W sierpniu 1980 r. stan??y wszystkie zak?ady Trjmasta. Oczy ca?ego kraju i ?wiata zwrci?y si? na Stoczni? Gda?ska, gdzie Mi?dzyzak?adowy Komitet Strajkowy negocjowa? z delegacj? w?adz pa?stwowych utworzenie pierwszych w bloku wschodnim niezale?nych zwi?zkw zawodowych. 31 sierpnia podpisano porozumienie. Powsta? NSZZ Solidarno??. Ten fakt zmieni? wkrtce oblicze Polski i ca?ego ?wiata.

Chcieliby?my zaprosi? Pa?stwa na w?drwk? ?ladami tych wydarze?. Od sali bhp Stoczni Gda?skiej, w ktrej podpisano historyczne porozumienie, przez wystaw? Drogi do Wolno?ci, ko?ci? ?w. Brygidy i wiele innych miejsc zwi?zanych z dziejami Sierpnia 1980 r. Proponujemy wypraw? ?ladami pielgrzymki papie?a Jana Paw?a II do Trjmiasta w 1987 r. Zapraszamy na spacer po Zaspie, na ktrej powstaje najwi?ksza na ?wiecie galeria murali, z ktrych znacza cz??? po?wi?cona jest najnowszym dziejom Polski i Solidarno?ci.

Poprawiony (czwartek, 14 maja 2020 16:17)

 

Strona korzysta z plikw cookies w celu poprawy jako?ci serwisu zgodnie z Polityk? Plikw Cookies RODO. Je?eli nie akceptujesz dost?pu do cookies zmie? ustawienia w Twojej przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information