15 grudnia roku pami?tnego

poszli ulicami miasta portowego

W Grudniu 1970 r. Trjmiastem wstrz?sn?? robotniczy protest wywo?any drastycznymi podwy?kami cen ?ywno?ci, tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Zdesperowani pracownicy stoczni i portu w Gda?sku wyszli 14 grudnia na ulice miasta, by wyrazi? swj bunt przeciw swojej trudnej sytuacji materialnej. Dosz?o do star? z milicj?. Dzie? p?niej zap?on?? Komitet Wojewdzki PZPR, pad?y pierwsze ofiary ?miertelne. 16 grudnia wojsko otworzy?o ogie? do wychodz?cych ze stoczni robotnikw. Og?em zgin??o w Gda?sku 9 osb.

15 grudnia w Gdyni podpisano pierwsze w dziejach PRL porozumienie mi?dzy w?adzami a strajkuj?cymi robotnikami. Nie zosta?o ono dotrzymane, jeszcze tego samego dnia brutalnie aresztowano G?wny Komitet Strajkowy. Potem nasta? 17 grudnia czarny czwartek, kiedy od kul milicji i wojska zgin??o 18 osb.

Chcieliby?my zaprosi? Pa?stwa na w?drwk? ?ladami tych dramatycznych wydarze? oraz miejsc pami?ci. W Gdyni szlakiem pochodu z cia?em Janka Wi?niewskiego oraz w Gda?sku od Stoczni Gda?skiej do gmachu by?ej Komendy Miejskiej MO.

Poprawiony (poniedziałek, 11 lipca 2011 18:25)

 

Strona korzysta z plikw cookies w celu poprawy jako?ci serwisu zgodnie z Polityk? Plikw Cookies RODO. Je?eli nie akceptujesz dost?pu do cookies zmie? ustawienia w Twojej przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information