stat4u
Get Adobe Flash player
O nas
Home Zabytki w Sopocie

postheadericon Zabytki Sopot

postheadericon Zabytki w Sopocie

Grodzisko najstarszy zabytek na terenie Trjmiasta. Grd sopocki powsta? w VIII w. i by? zamieszkany przez oko?o 200 lat. Pe?ni? funkcje stra?nicze na szlaku wzd?u? wybrze?a morskiego. Zosta? zniszczony przez Mieszka I, ktry w X w. podbi? Pomorze. Z grodziskiem zwi?zane s? liczne legendy o widzianych tu zjawach. Teren zosta? obj?ty ochron? archeologiczn? ju? za czasw pruskich na pocz?tku XX w. Ostatnio grodzisko zosta?o cz?sciowo zrekonstruowane, budowany jest tak?e pawilon wystawienniczy Muzeum Archeologicznego, ktre organizuje tu corocznie festyny.

Molo symbol Sopotu, najd?u?sze drewniane molo w Europie. Obecna d?ugo?? wynosi 516 m. Pierwszy pomost postawi? twrca sopockiego k?pieliska doktor Jan Jerzy Haffner. By?o ono rozbierane na zim? i praktycznie co roku, podczas odbudowy je przed?u?ano. W 1927 r. osi?gn??o dzisiejsze rozmiary, przez co mog?y przybija? do niego pe?nomorskie statki wycieczkowe. Po wojnie grozi?a mu rozbirka, jednak uda?o si? temu zapobiec. Obecnie na kra?cu mola powstaje marina, ktra ma pomie?ci? 103 jachty.

Zak?ad Balneologiczny charakterystyczny budynek stoj?cy przy wej?ciu na molo. Jako jedyny przetrwa? zag?ad? kompleksu uzdrowiskowego Sopotu w 1945 r. Wzniesiony w 1904 r. wed?ug projektu s?awnego sopockiego architekta Paula Puchmllera. Posiada? 48 kabin k?pielowych. Stosowano w nim k?piele morskie, solankowe, na?wietlania, masa?e elektryczne itp. zabiegi. Wysoka wie?a, kryj? komin, s?u?y?a tak?e jako latarnia morska. Na portalu wej?ciowym mo?emy podziwia? najstarszy wizerunek herbu Sopotu.

Opera Le?na za?o?ona w 1909 r. przez burmistrza Sopotu Maxa Woldmanna i muzyka Paula Walthera-Schaeffera. Pocz?tkowo nazywana naturaln? scen? w sopockim lesie. Rozbudowana w 1923 r. do rozmiarw du?ego teatru przyj??a obecn? nazw?. Od 1922 r. wystawiano w niej niemal wy??cznie opery Wagnera, st?d przylgn??o do niej okre?lenie Bayreuth P?nocy. Na czas festiwalw zmieniano tor lotu samolotw, a maszyni?ci w poci?gach mieli zakazane u?ywa? sygna?w d?wi?kowych. Od 1964 r. w Operze Le?nej odbywa?y si? Mi?dzynarodowe Festiwale Piosenki. W tym czasie pokryto j? dachem. Obecnie Opera Le?na przechodzi gruntowny remont.

Grand Hotel najbardziej reprezentacyjny hotel Sopotu, wzniesiony nad samym morzem. Zbudowany w latach 1924 1927 wed?ug projektu Hansa Fallanga dla go?ci sopockiego kasyna (st?d wczesna nazwa Casino Hotel). Pokj w tym hotelu by? dwukrotnie dro?szy od innych sopockich hoteli. W 1939 r. w hotelu zosta? podpisana kapitulacja Helu. Szcz??liwie unikn?? zniszczenia w 1945 r. Po wojnie go?ci?y w nim wielkie osobisto?ci: Charles de Gaulle, Fidel Castro, szach Iranu Reza Pahlawi, Jan kiepura, Charles Aznavour, Marlena Dietrich, Omar Sharif i wielu innych.

 
Kalendarz
kwiecień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Strona korzysta z plikw cookies w celu poprawy jako?ci serwisu zgodnie z Polityk? Plikw Cookies RODO. Je?eli nie akceptujesz dost?pu do cookies zmie? ustawienia w Twojej przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information