stat4u
Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Przewodnicy po Gda?sku, Sopocie, Gdyni witaj?

 

 

Gda?sk, Sopot i Gdynia to niezwyk?e miejsca na mapie Polski.

Tysi?cletni Gda?sk kusi swoimi niezwyk?ymi dziejami i zabytkami. Wiele razy w historii to miasto zmienia?o losy Polski, Europy i ?wiata.

Gdynia symbol sukcesu i nowczesno?ci; miasto, ktrego mieszka?cy s? najbardziej w Polsce zadowleni z ?ycia tutaj. To miasto festiwalu Opener, Festiwalu Polskich Filmw Fabularnych i.. manewrw NATO Baltops

Sopot dawny Weltbad i Bayreuth P?nocy, tak?e i dzi? jako szerokiej s?awy nadmorski kurort, t?tni?cy ?yciem ca?a dob? osza?amia swoim gwarem i ilo?ci? oferowanych rozrywek od mi?dzynarodowych festiwali po kameralne koncerty w licznych restauracjac\h, knajpkach i barach.

Gor?co zach?camy do odwiedzenia Trjmiasta. Oferujemy Pa?stwu wycieczki nie tylko utartymi szlakami, ale tak?e proponujemy spacery po mniej ucz?szczanych zakatkach, ktrych historia jest rwnie fascynuj?ca.

Poprawiony (czwartek, 14 maja 2020 15:56)

 

postheadericon ?ladami legend i opowie?ci

Gda?sk jako miasto o ponad tysi?cletniej historii szczyci si? wieloma niesamowitymi opowie?ciami, a Sopot i Gdynia niewiele mu ust?puj?. Ba?nie, bajki, mity, opowie?ci i legendy s? zwi?zane z ich dziejami, lud?mi, ktrzy tu niegdy? mieszkali, budowlami, ktre je ozdabiaj?. Opowiadaj? o najdawniejszych czasach, ale i o tych ca?kiem niedawnych. Nowe opowie?ci powstaj? i dzi?.

Je?eli chc? si? Pa?stwo dowiedzie?, dlaczego ksi??? Subis?aw sprowadzi? cystersw do Oliwy; jakie by?y losy twrcy wielkiego zegara astronomicznego Hansa Dringera; kto by? modelem do rze?by Ukrzy?owanego w Ko?ciele Mariackim; o niezwyk?ym krucyfiksie z ko?cio?a ?w. Trjcy; co znaczy kusn?? Kresztofa; gdzie spogl?daj? lwy z Ratusza G?wnomiejskiego; jak gda?szczanie uczcili psa, ktry uratowa? zasypanego robotnika, zapraszamy serdecznie do spaceru z nami po magicznym Gda?sku.

Rwnie? Sopot posiada swoje opowie?ci si?gaj?cych zamierzch?ych i wsp?czesnych czasw. O tym, kto przechadza si? po wa?ach sopockiego grodziska, po co zbudowano molo, o wielkich tego ?wiata mieszkaj?cych w Grand Hotelu i wyst?puj?cych w Operze Le?nej mo?ecie si? Pa?stwo dowiedzie? podczas w?drwki ulicami Sopotu.

Tak?e Gdynia szczyci si? swymi legendami i opowie?ciami. Sk?d wzi?? si? jarz?b szwedzki na K?pie Red?owskiej, kto cisn?? g?azy Adam i Ewa z K?py Oksywskiej, kto odwiedza? karczm? Adlera przy uj?ciu Kaczej, jakie koronowane g?owy spacerowa?y po Kolibkowskim Parku? Te, i inne opowie?ci czekaj? na Pa?stwa w Gdyni.

Poprawiony (poniedziałek, 11 lipca 2011 18:22)

 

15 grudnia roku pami?tnego

poszli ulicami miasta portowego

W Grudniu 1970 r. Trjmiastem wstrz?sn?? robotniczy protest wywo?any drastycznymi podwy?kami cen ?ywno?ci, tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Zdesperowani pracownicy stoczni i portu w Gda?sku wyszli 14 grudnia na ulice miasta, by wyrazi? swj bunt przeciw swojej trudnej sytuacji materialnej. Dosz?o do star? z milicj?. Dzie? p?niej zap?on?? Komitet Wojewdzki PZPR, pad?y pierwsze ofiary ?miertelne. 16 grudnia wojsko otworzy?o ogie? do wychodz?cych ze stoczni robotnikw. Og?em zgin??o w Gda?sku 9 osb.

15 grudnia w Gdyni podpisano pierwsze w dziejach PRL porozumienie mi?dzy w?adzami a strajkuj?cymi robotnikami. Nie zosta?o ono dotrzymane, jeszcze tego samego dnia brutalnie aresztowano G?wny Komitet Strajkowy. Potem nasta? 17 grudnia czarny czwartek, kiedy od kul milicji i wojska zgin??o 18 osb.

Chcieliby?my zaprosi? Pa?stwa na w?drwk? ?ladami tych dramatycznych wydarze? oraz miejsc pami?ci. W Gdyni szlakiem pochodu z cia?em Janka Wi?niewskiego oraz w Gda?sku od Stoczni Gda?skiej do gmachu by?ej Komendy Miejskiej MO.

Poprawiony (poniedziałek, 11 lipca 2011 18:25)

 

Na niewielkim stosunkowo obszarze, jaki zajmuj? Gda?sk Sopot i Gdynia mog? P??stwo zwiedzi? fortyfikacje wznoszone przez tutejszych mieszka?cw na przestrzeni 1200 lat, od VIII do XX wieku. Niewiel jest w Polsce miejsc, gdzie praktycznie w jeden dzie? mo?na obejrze? jak w ciagu stuleci rozwija?a si? my?l fortyfikacyjna.

Najwi?cej do zaoferowania ma oczywi?cie Gda?sk, ale to w Sopocie znajduje si? najstarsza fortyfikacja pieczo?owicie zrekonstruowane grodzisko z VIII X w., cho? mo?na tu rwnie? ujrze? pierwsz? lini? obrony przed inwazj? wojsk NATO.

W Gda?sku zapraszamy Pa?stwa do wycieczki szlakiem gotyckich umocnie? G?wnego Miasta z XIV XV w. (a mo?e nawet z XIII w.). Na odkrycie przez Pa?stwa czeka zachowany w du?ej skali system nowo?ytnych umocnie? z XVI XVII w., dzi?ki ktrym Gda?sk by? najpot??niejsz? twierdz? Rzeczypospolitej Obojga Narodw. To tutaj znajduje si? zabytek unikatowy na skal? ?wiatow? Twierdza Wis?ouj?cie oraz jedna z nielicznych zachowanych w Europie Redita Napoleo?ska. Dla pasjonatw nowszej historii oferujemy wycieczk? po nadbrze?nych fortyfikacjach z czasw pruskich w Brze?nie, Nowym Porcie i Stogach. Zapraszamy rwnie? Pa?stwa na Westerplatte, miejsce legndranej bitwy z 1939 r.

W Gdyni zach?camy Pa?stwa do odkrycia XX-wieczny ch obiektw obronnych. Od bunkrw wzniesionych w czasach II Rzeczypospolitej, przez niemieckie stanowiska artyleryjskie, schrony i torpedownie na Oksywiu i Babich Do?ach. Na zwiedzenie oczekuj? tak?e stanowska Baterii Artylerii Sta?ych na K?pach Okswyskiej i Red?owskiej wzniesionych w czasach PRL w celu odparcia imperialistycznego desantu.

Poprawiony (poniedziałek, 11 lipca 2011 18:23)

 

 

W sierpniu 1980 r. stan??y wszystkie zak?ady Trjmasta. Oczy ca?ego kraju i ?wiata zwrci?y si? na Stoczni? Gda?ska, gdzie Mi?dzyzak?adowy Komitet Strajkowy negocjowa? z delegacj? w?adz pa?stwowych utworzenie pierwszych w bloku wschodnim niezale?nych zwi?zkw zawodowych. 31 sierpnia podpisano porozumienie. Powsta? NSZZ Solidarno??. Ten fakt zmieni? wkrtce oblicze Polski i ca?ego ?wiata.

Chcieliby?my zaprosi? Pa?stwa na w?drwk? ?ladami tych wydarze?. Od sali bhp Stoczni Gda?skiej, w ktrej podpisano historyczne porozumienie, przez wystaw? Drogi do Wolno?ci, ko?ci? ?w. Brygidy i wiele innych miejsc zwi?zanych z dziejami Sierpnia 1980 r. Proponujemy wypraw? ?ladami pielgrzymki papie?a Jana Paw?a II do Trjmiasta w 1987 r. Zapraszamy na spacer po Zaspie, na ktrej powstaje najwi?ksza na ?wiecie galeria murali, z ktrych znacza cz??? po?wi?cona jest najnowszym dziejom Polski i Solidarno?ci.

Poprawiony (czwartek, 14 maja 2020 16:17)

 
Kalendarz
kwiecień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Strona korzysta z plikw cookies w celu poprawy jako?ci serwisu zgodnie z Polityk? Plikw Cookies RODO. Je?eli nie akceptujesz dost?pu do cookies zmie? ustawienia w Twojej przegl?darce To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information